Lista szkół - Gmina Pawłów


Wybierz miasto:
szkoły Chybice
szkoły Dąbrowa
szkoły Godów
szkoły Grabków
szkoły Jadowniki
szkoły Łomno
szkoły Pawłów
szkoły Pokrzywnica
szkoły Radkowice-Kolonia
szkoły Rzepin Drugi
szkoły Stary Bostów
szkoły Szerzawy
szkoły Świślina

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pawłowie
brak 89
27-225 Pawłów
telefon: 0412721623
Gimnazjum w Chybicach
Chybice 50
27-225 Chybice
telefon: 0413344125
Gimnazjum w Rzepinie
Rzepin II 154
27-225 Rzepin Drugi
telefon: 0412721668
Gimnazjum w Szerzawach
Szerzawy 104
27-225 Szerzawy
telefon: 0413343183
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bostowie
8a
27-225 Stary Bostów
telefon: 0412722502
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Godowie
brak 56
27-225 Godów
telefon: 0412721510
Szkola Podstawowa w Radkowicach
Radkowice Kolonia 5
27-225 Radkowice-Kolonia
telefon: 0412721692
Szkoła Podstawowa
Grabków 24
27-225 Grabków
telefon: 0412722795
Szkoła Podstawowa Bostów
8a
27-225 Stary Bostów
telefon:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pawłowie
brak 89
27-225 Pawłów
telefon: 0412721623
Szkoła Podstawowa im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach
Szerzawy 104
27-225 Szerzawy
telefon: 0413343183
Szkoła Podstawowa w Chybicach
Chybice 50
27-225 Chybice
telefon: 0413344125
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Dąbrowa 58
25-225 Dąbrowa
telefon: 0412721530
Szkoła Podstawowa w Godowie
brak 56
27-225 Godów
telefon: 0412721510
Szkoła Podstawowa w Jadownikach
Jadowniki 49
27-225 Jadowniki
telefon: 0412721688
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE
ŁOMNO 20
27-225 Łomno
telefon: 0412722957
Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy
38
27-225 Pokrzywnica
telefon: 0412722760
Szkoła Podstawowa w Rzepinie
Rzepin II 154
27-225 Rzepin Drugi
telefon: 0412721668
Szkoła Podstawowa w Rzepinku
63
27-225 Świślina
telefon: 0412722576
Zespól Szkół w Szerzawach
Szerzawy 104
27-225 Szerzawy
telefon: 0413343183
Zespół Szkół w Chybicach
Chybice 50
27-225 Chybice
telefon: 0413344125
Zespół Szkół w Pawłowie
brak 89
27-225 Pawłów
telefon: 0412721623
Zespół Szkół w Rzepinie
Rzepin II 154
27-225 Rzepin Drugi
telefon: 0412721668

1